Albania, regional leader for attracting foreign investment

The government’s pro-business climate reforms and its position as an important gateway for south-eastern European and Balkan countries have helped Albania to attract around 13 percent of the foreign investments volume in the region.
Foreign direct investments (FDI) to surpassed one billion dollars in 2017, while the FDI inflow is expected to be higher in 2018.

Govt. to spend EUR 20 mln on agricultural subsidies

The Albanian govt. has planned this year to spend EUR 20 mln on agricultural subsidies, of which EUR 8 mln for green houses. In addition, some EUR 93 mln will be disbursed in the framework of IPARD.

Over 19 thousand start-ups registered in 2017

TIRANA, Jan 19 /ATA/- Improvement of business climate in Albania, apart from the reports of international financial institutions, is reflected on the statistics of the start-ups with Albanian or foreign capital.

Ervina Qendro, specialist with the National Business Centre tells ATA that over 19 thousand start-ups have registered during 2017, of which as many as 1292 are enterprises with 100% foreign capital./a.gjonaj/ /a.g/sm/

http://en.ata.gov.al/index.php/2018/01/19/over-19-thousand-start-ups-registered-in-2017/

 

Ekonomi

Të ardhurat e raportuara nga Bashkitë nga taksa e infrastrukturës tregojnë për nivel rekord në 9 muajt e parë të vitit. Sipas portalit Financatvendore.al, për të gjitha bashkitë, të ardhurat nga kjo taksë kontribuan me rreth 4.4 miliardë lekë në buxhetin vendor (26% e totalit të të ardhurave të veta), në rritje të ndjeshme krahasuar me nivelin e kësaj takse prej 1.7 miliardë lekësh në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Bizneset e parresgjistruara, shumë shpejt kontrollet në terren

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve paralajmëron të gjithë individët që rezultojnë me biznese të paregjistruara të fillojnë procedurat